Facebook pagina

Kamperen

Share/Save/Bookmark

Omniumverzekering

Verzekering kampeeraanhangwagen: vertrek met een gerust gevoel!

Je caravan of campingcar kost heel wat geld. Talloze factoren kunnen schade veroorzaken aan dit dure kampeermateriaal en je vakantieplannen grondig in de war sturen. Daarom willen heel wat kampeerders hun kampeeruitrusting omnium verzekeren.
 

In overleg met en op vraag van Pasar heeft DVV verzekeringen een speciaal aanbod uitgewerkt. Binnen de DVV Mobility-verzekeringen is de mogelijkheid voorzien om je kampeeraanhangwagen omnium te verzekeren. Als je je auto bij DVV verzekert, dan kan je deze uitgebreide omniumdekking onderschrijven.


 

Wat is verzekerd?

Je kampeeraanhangwagen is verzekerd tegen schade door :

 • brand
 • diefstal
 • ongeval
 • storm
 • hagel
 • wind
 • overstroming
   

KamperenHet toebehoren dat aan de buitenzijde van de aanhangwagen wordt aangebracht (voortent, luifel, terras, enz.) kan je ook verzekeren, als het op zo’n wijze vastgehecht is dat het enkel kan weggenomen worden door afrukking of door het uiteen te nemen.
 

De inhoud wordt forfaitair gedekt tot 20% van de verzekerde waarde van de aanhangwagen, met een maximum van 1.500 euro. Onder inhoud wordt verstaan: bijkomend meubilair, vaatwerk, linnen, kleding en reisgoed nodig voor het gebruik van de aanhangwagen.

Verzekerde waarde

De verzekerde waarde wordt bepaald door jou als verzekeringnemer en dient te zijn samengesteld uit:
 

 • Voor nieuwe aanhangwagens:
  de officiële verkoopprijs (zonder BTW) in België van de aanhangwagen, met inbegrip van de meegeleverde opties en toebehoren, zoals die door de fabrikant of invoerder werd vastgelegd op het ogenblik van de eerste ingebruikneming.
   
 • Voor tweedehandse aanhangwagens of aanhangwagens van meer dan 1 jaar oud:
  de waarde van de aanhangwagen bij de eerste ingebruikneming zoals hierboven bepaald, verminderd met een forfaitair waardeverlies van 10% per volledig verstreken jaar en dit vanaf het eerste jaar dat hij in gebruik genomen werd. Als de aanhangwagen ouder is dan 5 jaar, bedraagt de verzekerde waarde steeds 40% van de cataloguswaarde. De verzekerde waarde mag echter hoger zijn dan de bovenvermelde waarde, wanneer dit gestaafd wordt met de aankoopfactuur.
   
Kampeeraanhangwagens ouder dan 10 jaar komen niet meer voor verzekering in aanmerking.

En stacaravans?

Volledigheidshalve willen wij je er nog op wijzen dat DVV een aparte polis heeft voor stacaravans. Omdat het verkeersrisico daarvoor niet moet worden verzekerd, resulteert dat uiteraard in een lagere premie.

35 % korting

Omdat de omniumverzekering kampeeraanhangwagen van DVV gerealiseerd is in overleg en samen met Pasar, geniet je als lid van Pasar een korting van 35% op het normale tarief van deze specifieke verzekering.

Voor nieuwe contracten vanaf 1/1/2013 dien je, om van je korting te genieten, zowel de verzekering BA van je kampeeraanhangwagen als die van je auto bij DVV te onderschrijven.

Vraag bij de DVV-consulent in je buurt naar de gunstige voorwaarden voor schadevrije bestuurders.

Totaal verzekerd bedrag
(in euro)
Jaarpremie - taks inbegrepen
(in euro)
Jaarpremie - Pasar-leden
(in euro)
(excl. BTW) basis 35% korting
5.000,00 204,20 132,73
10.000,00 417,01 271,06
15.000,00 609,05 395,88
20.000,00 812,06 527,84
> 20.000,00 consulent raadplegen

Verzekerd bedrag > 12.500 euro: aanvaarding voorbehouden
Maximumleeftijd kampeeraanhangwagen van 10 jaar bij onderschrijving.
 

Meer info?

Voor meer info over beide polissen kan je terecht bij de DVV-consulent in je buurt of download hier de volledige polis.