Facebook pagina

Onze geschiedenis

Share/Save/Bookmark

Pasar : Wie zijn we ?

 
De evolutie van Pasar (vroeger Vakantiegenoegens) wordt tegenover belangrijke momenten in de (sociale) geschiedenis geplaatst.

JAAR Belangrijkste gebeurtenissen en wijzigingen in prioriteiten bij Pasar Belangrijkste externe invloeden
1895 / Wettelijke zondagsrust invoering
1921 / 8-uren werkdag
1936 Reeds lokale en regionale initiatieven van Vakantiegenoegens - Wet op de betaalde vakantie gestemd
- Vakantie wordt gezien als een element van arbeidersemancipatie
1937 Start Vakantiegenoegens -werking /
1938 Oprichting van een dienst in het ACW: Vakantiegenoegens / Loisirs et Vacances (nationaal en gewestelijk)
- Coördinatie / promotie (koepelfunctie)
- Organisatie van gezinsvakanties
- Bezinning over de betekenis van sociaal toerisme voor arbeiders (emancipatie)
Aandacht voor sociaal toerisme: uitbouw vakantiehuizen (met overheidstoelagen); in de schoot van coöperatie, mutualiteiten en vakbonden
1948 / CM jeugdvakanties Zwitserland
1950 / Lourdesbedevaarten
1951 Vakantiegenoegens erkend als organisatie voor arbeidsvakantie en volkstoerisme KB over investeringssubsidie sociaal toerisme (vakantiehuizen)
1956 Meer aandacht voor invulling van vrije tijd en weekendtoerisme Start van Reisbureau Ultra Montes
1958 Start kampeerclubwerking VG Toename vrije tijd / 5-daagse werkweek / Expo 58
1965 - Tijdschrift ‘Info Vakantiegenoegens’
- Versterking info-opdracht
KB 1965: Sociaal cultureel werk
1971 Info-Camping tijdschrift (tot 1978) /
1972 Opsplitsing Vakantiegenoegens en Loisirs et Vacances /
1973 Vakantiegenoegens-initiatief:‘Festival van het weekendtoerisme’ ACW-opties t.a.v. vrije tijd, vakantie en toerisme
1974 - Stopzetting commerciële reisactiviteit
- Programmaverklaring Vakantiegenoegens
- Klemtoon komt op dienstverlening en sociaal cultureel vormingswerk in de sfeer van recreatie, vakantie en toerisme (door uitbouw van lokale werkgroepen)


/
1975 Vakantiegenoegens: sociaal cultureel vormingswerk voor volwassenen in verenigingsverband Decreet sociaal cultureel werk
1976 - Programmaverklaring kampeertoerisme
- Werkmap voor oprichting van nieuwe VG-groepen
- Discussie binnen de Christelijke Arbeidersbeweging over de plaats van Vakantiegenoegens als socio-culturele vereniging.
- ACW-manifest 'Sociaal toerisme'
- Relatie arbeidstijd / niet arbeidstijd verandert
1979 Nieuw logo Vakantiegenoegens /
1980 Werking wordt inhoudelijk verankerd binnen ACW-doelstellingen /
1981 Start van 'Info-tips': tijdschrift voor VG-medewerkers /
1984 Uitbouw van documentatie- en informatiecentra in de regio's en start Vakantiecafé te Retie DAC-tewerkstellingsprojecten
1990 - Lancering van de 'Servicekaart' voor medewerkers
- Verdere uitbouw van een medewerkerscultuur: tips en voorbeelden van groepsactiviteiten
Uitvoering in de gemeenten van het bibliotheekdecreet
1992 Tijdschrift 'Info' wordt 'KREO' (toeristisch en ledenmagazine) /
1995 - Vakantiegenoegens is een Vereniging van volksontwikkelingswerk
- Vastleggen van de oriëntaties van de vereniging (die opereert in de wereld van recreatie, vakantie en toerisme): een structuur met basis-, regionale, provinciale en landelijke werking. 
Op elk niveau zijn er drie werkvelden:
1. informatie en dienstverlening;
2. socio-culturele activiteiten;
3. acties en vertegenwoordiging i.f.v. het mee oriënteren van het beleid.
- Het regionaal VG-personeel komt op de landelijke personeelsrol
- Informatiefunctie secretariaten verdwijnt geleidelijk aan
- Informatie-functie van Vakantiegenoegens verschuift
- Nieuw decreet:  klemtoon op de vier functies van het volksontwikkelingswerk in verenigingen: ontmoetingsfunctie, sociale actiefunctie, educatieve en culturele functie
- Aantal afdelingen is belangrijk
- (Groeps-)reizen en vakanties en het gehele begeleidingsnetwerk hierrond wordt meer en meer erkend als volwaardig sociaal-cultureel werk.
- Sterke toename van allerlei vakantie-informatie
1996 / BITS-verklaring van Montreal over sociaal toerisme
1997 Vakantiegenoegens krijgt licentie als reisbureau i.f.v. organisatie van groepsvakanties en groepsreizen Grotere concurrentie:
- commercieel
- binnen de beweging
- E-maatschappij
- overheidsdiensten
1998 Vakantiecafé te Retie wordt gesloten /
1999 Start  van de website Vakantiegenoegens Sterke uitbreiding van aantal internet-gebruikers
2000 / - Aankondiging nieuw decreet sociaal cultureel volwassenenwerk
- Aankondiging nieuwe invulling van de koepelopdracht binnen het sociaal toerisme
2002 - Reorganisatie reiswerking
- Reorganisatie (regio)secretariaten om personeelskost te beheersen
Oprichting steunpunt vakantieparticipatie (Toerisme Vlaanderen)
2003 / Nieuw decreet vakantie voor allen
2004 - Aanvraag erkenning als steunpunt toerisme voor allen
- Start reorganisatie en toekomstplan voor Vakantiegenoegens
- Regularisatie DAC-projecten start
- Toerisme Vlaanderen wordt IVA
- Decreet 'Toerisme voor Allen' wordt goedgekeurd
2008 Vakantiegenoegens wordt 'Pasar' /