Facebook pagina

Pak je tijd

Share/Save/Bookmark

De Herontdekking van de Tijd

Voor iedereen die even wil stilstaan in jachtige tijden.

Vroeger gebruikte de mens tijd om zijn leven in te delen. Nu is het andersom: we haasten ons van het ene ogenblik naar het andere. Die tijdsdruk is zo voelbaar dat er maar één conclusie mogelijk is: we pakken dit probleem het best collectief aan. In dit boek vertellen dertien denkers vanuit hun eigen discipline hoe het anders kan.

Pasar zette zijn schouders onder dit boek ‘De Herontdekking van de Tijd’ om het belang van vrije tijd en de invulling onder de aandacht te brengen.

Bestel nu !*

Een Pakje tijd, het ideale vriendengeschenk

Voor Pasar is tijd één van de mooiste geschenken die je iemand kan geven.

Je geeft wat van jouw tijd aan iemand anders door hen iets uit handen te nemen of samen tijd door te brengen. Je kan bijvoorbeeld klusjes doen voor een vriendin waardoor er extra tijd vrijkomt voor haar om te genieten. Of je organiseert een leuke wandeling om samen wat bij te praten.

Pakje*tijd
Pakje
Stempel
Pakje*tijd binnenzijde
Pakje*tijd zoom-in
Pakje*tijd stappenplan
Prijs

 

O ja, en vergeet vooral ook zelf niet je tijd te pakken om te genieten!

Pakje tijd voor vrije tijd

Er is iets aan de hand met onze vrije tijd. De beschikbare vrije tijd is de voorbije decennia toegenomen. Toch hebben velen het gevoel dat die eigenlijk verminderd is. Er is dus vooral iets aan de hand met de invulling en de beleving van deze (vrije) tijd. Maar wat doen we hieraan?

Pasar gaat voor actie

Michel Vandendriessche (algemeen directeur): 'Pasar gaat ijveren voor beslissingen binnen de samenleving die het genieten van (netto) vrije tijd mogelijk maken. We gaan hiervoor concrete voorstellen uitwerken en bespreken met overheden, middenveld en werkgevers. Pasar zal zich ook engageren om mensen bewust te maken van de keuzes die ze maken over hun vrije tijd en de manier waarop ze die invullen.

Nieuwe missie Pasar

Pasar wil alle mensen de kans bieden om netto vrije tijd te beleven die hen toelaat om te genieten, en die hen verrijkt en gelukkiger maakt. De komende jaren zal Pasar zich focussen op dit thema.

Hoeveel grip heb jij op je vrije tijd?

Heb jij het gevoel dat je te weinig echte vrije tijd hebt? Dat je vrije tijd vol zit met klusjes en verplichtingen? Laat van je horen. Op basis van jouw reacties bekijken we hoe we acties kunnen opzetten. Stuur je getuigenis naar pakjetijd@pasar.be. Wil je anoniem blijven, laten we je naam weg in eventuele publicatie.

Word jij een ambassadeur voor vrije tijd?

Pasar zoekt vrijwilligers om samen het thema van de ťchte, pure vrije tijd op de maatschappelijke agenda te plaatsen via ludieke acties, evenementen en sensibilisering. We willen ook het eigen aanbod versterken via onze afdelingen en partners.

Heb jij wel wat tijd vrij en zin om hieraan mee te werken?

Meld je dan als vrijwilliger. Samen vormen we een team van ambassadeurs voor de vrije tijd. Je hebt een afwisselende taak die je zelf mee vorm geeft:

  • activiteiten bedenken om mensen te sensibiliseren rond het belang van vrije tijd
  • evenementen bedenken het belang van vrije tijd te benadrukken
  • het thema ter sprake brengen bij beleidsverantwoordelijken en in adviesorganen
  • afdelingen en vrijwillige medewerkers wegwijs maken in de problematiek van de vrije tijd
  • afdelingen en vrijwillige medewerkers ondersteunen in hun activiteiten voor meer vrije tijd

Dit zijn een paar mogelijkheden, je kiest uiteraard zelf wat je (graag) doet.

 

Pasar biedt je:

  • de ruimte om creatieve voorstellen uit te werken in een gemotiveerd team
  • de uitdaging om een maatschappelijk probleem aan te kaarten
  • een basisvorming over de problematiek
  • een verzekering als Pasar-medewerker

Interesse?

Stuur een berichtje naar pakjetijd@pasar.be

Lees meer

Strikt genomen is de beschikbare vrije tijd de voorbije decennia toegenomen. Alleen schort er wat met de beleving van die tijd. Hij moet steeds sneller en beter benut worden. Machines en nieuwe technologieŽn die het leven aangenamer maken, hebben blijkbaar ook vervelende neveneffecten. Zo creŽren smartphones en smartschools een nieuw soort druk op de mensen en hebben ze het gevoel altijd beschikbaar te moeten zijn. En tijdbesparende toestellen als de vaatwasmachines, de microgolfoven en de robotstofzuiger verminderen blijkbaar het druk druk druk-gevoel niet. Mensen intensifiŽren hun (vrije) tijd: er moet steeds meer gebeuren in minder tijd en dat zorgt voor stress. Er is dus een probleem met de manier waarop we tijd en vrije tijd beleven. Tijd staat onder druk en mensen raken de grip op hun tijd kwijt. We worden hoe langer hoe meer geleefd, ook in onze vrije tijd. En daar wil Pasar iets aan doen. Daarvoor zijn maatschappelijke maatregelen nodig en is het ook aan elk individu om bewuster en meer gefocust om te gaan met tijd, meer keuzes te maken en te accepteren dat kiezen ook altijd een beetje verliezen is.

Met Pakje tijd willen we de mensen aanmoedigen om bewuster te leven en om de tijd te nemen die je nodig hebt voor de dingen die je belangrijk vindt in je leven. Het is ook een leuke woordspeling op een pakje tijd: tijd als een pakje of een geschenk. Pure tijde is die tijd die we nu net niet argeloos laten passeren of laten vollopen maar de tijd die we voor onszelf waardevol vinden, die ons gelukkig maakt en tevreden laat leven.

We spreken ook van pure vrije tijd, tijd die puur is, vrij van alle moetens. Sommigen spreken van toegewijde tijd, tijd die we bewust en met toewijding investering in iets, of ook nog gefocuste tijd of tijd die we met volle aandacht spenderen. Zo kan televisie kijken zowel pure vrijetijd zijn (een programma dat we echt graag willen zien, een moment van rust in de avond, even niets doen maar passief genieten) als verprutste vrije tijd die we kwijt zijn zonder dat we ervan hebben genoten.

Er zijn twee mogelijkheden. Enerzijds dient het arbeidsproces soepeler georganiseerd te worden, niet alleen in functie van de werkgever, maar ook in functie van de werknemer. We kunnen ook denken aan een maatschappelijk systeem waar tijd wordt gemaakt voor (vrijwillige) zorgtaken naast de betaalde werktijd. Anderzijds kan ieder voor zich op een meer bewuste manier uitmaken waarvoor hji/zij zijn tijd wil pakken en welke 'moetens' in zijn vrije tijd hij kan schrappen.

Economie is belangrijk maar als er aan de achterdeur van het economisch systeem evenveel mensen uitvallen door ziekte, depressie en burn-out als er aan de voordeur binnenkomen aan nieuwe jobs is er geen netto winst meer en schort er wat. Bovendien draagt de sociale zekerheid de kosten voor de uitval en die sociale zekerheid staat onder druk van het economische systeem. We hebben een grens bereikt. De tijd ontglipt de samenleving en daar moeten we terug meer grip op krijgen. Als dat gebeurt zal ook de economie er de vruchten van plukken. Vergeet niet dat de meest geniale ideeŽn en theorieŽn ontstaan in momenten van rust of zelfs van verveling.

De populaire Duitse minister Ursula von der Leyen (Sociale Zaken) heeft vanuit diezelfde gedachte e-mailvrije avonden en weekeinden geŽist. Het nieuwe werken, en vooral de daarmee gepaard gaande vervaging van het onderscheid tussen werk en vrije tijd, zorgt volgens velen in Duitsland voor Dauerstress. Volgens sommige berekeningen kost dat de economie jaarlijks ruim zes miljard euro. Verschillende grote concerns, zoals Deutsche Telekom, hebben daarom al een formeel 'smartphone-verbod' voor 's avonds en in het weekend uitgevaardigd. Effectiever lijkt de stap die Volkswagen nam op aandringen van de ondernemingsraad. Na werktijd worden de servers uitgeschakeld, zodat er geen mails verstuurd kunnen worden met de smartphone.

Voor Pasar gaat het niet alleen om het genieten maar om gelukkig zijn en een waardevolle beleving van tijd. Mensen hechten zo veel belang aan me-time omdat ze toe zijn aan een compensatie of een vluchtmoment uit de drukke tijdsbeleving. De roep om me-time is dus een symptoom van een veel groter structureel probleem: we hollen de tijd achterna en hebben er geen vat meer op, dus moeten we af en toe kunnen ontsnappen. Veel beter zou het zijn als we niet langer hoefden te ontsnappen en we op een toegewijde en pure manier onze tijd zouden kunnen beleven.

Versoepeling 38u week en 4/5 werken

Steeds meer mensen kiezen ervoor om 4/5de te gaan werken. Tegelijk wil Kris Peeters de 38 uren werkweek versoepelen. Pasar pleit voor meer vrije tijd en collectieve momenten van rust, om werk en gezin te kunnen combineren. Is het geen tijd voor een debat over onze beschikbare vrije tijd, eerder dan flexibilisering op grond van louter economische argumenten?

De versoepeling van de 38 uren week biedt bedrijven de mogelijkheid om het werk soepel te organiseren, om beter in te spelen op behoeften.

De individuele burger heeft natuurlijk dezelfde behoefte om zijn leven beter te stroomlijnen en te organiseren, om zijn piekmomenten en die van het sociale systeem waarin hij leeft op te vangen. Hij wil graag meer grip op zijn tijdsplanning en wil graag meer vrije tijd, naast zijn werk. Dat steeds meer mensen 4/5 werken is daarvan het beste bewijs: als oplossing voor de flexibiliteitsdruk van buitenaf, kopen mensen vrije tijd terug die ze zelf kunnen beheren.

Dit is een niet mis te verstaan signaal: in de samenleving winnen andere waarden dan economische groei aan belang. Mensen verleggen hun normen, hechten belang aan tijd voor zichzelf, de zogenaamde me-time. Maar ook voor de sociale netwerken waarin ze leven: hun partner, gezin, familie, vriendengroep, club en sociaal engagement. Mensen willen samen met anderen tijd delen en beleven. We noemen dit de collectieve vrije tijd. Die tijd dient dus niet alleen voor ontspanning maar zeer dikwijls ook voor sociale activiteiten en engagementen. De stem van deze mensen en de zachte maatschappelijke waarden komen bij het beleid en in de media veel te weinig aan bod. Het gevolg is dat mensen vaak niet durven uitkomen voor hun echte behoeften en maar meedraaien omdat het niet anders kan.

De geplande doorgedreven individualisering en flexibilisering van de werktijd en bijgevolg ook van de vrije tijd, negeert de sociale behoeften van de mensen. Zelfs deeltijds werkenden komen in de problemen want de druk zal groot zijn om flexibel om te springen met dezevrije dag(en).

Pasar pleit voor een evenwichtige invulling van de tijd in functie van het bedrijf maar ook in functie van de andere netwerken waarin we als mens leven. Pasar wil meer collectieve vrije tijd.

Ik was heel verbaasd en heb het mailtje enkele keren moeten lezen voor ik het geloofde.
Ik heb genoten van het idee dat iedereen van Pasar die dag een vrije dag had.
Ik ben begonnen met domweg rondlummelen, hťťrlijk! Er ontstaan allerlei nieuwe gedachten.
Heb ook de tijd genomen om er een klapke over te doen met vrienden en ouders.
Alles mocht aan een trager tempo, een natuurlijker tempo eigenlijk.
Ik heb mijn onverwacht vrijgekomen tijd volop gepakt.
Ik heb mijn tijd genomen om te fantaseren en inspiratie op te doen.
Ik wist niet onmiddellijk wat ik zou doen, nam me voor niets te plannen en lekker te genieten van 'gewone dingen'.
Ja, ik heb mijn strijk gedaan i.p.v. in het weekend. In het weekend had ik zo meer tijd voor de kindjes.
Ik heb ook tijd gemaakt om een vegetarisch gerecht van Jeroen Meus klaar te maken waar nogal veel werk aan was: lekker!