Privacy

We zijn blij met je vertrouwen in Pasar vzw. In overeenstemming met artikel 13 van de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming hebben wij ons privacybeleid aangepast. Nog meer dan vroeger zullen we zorgzaam en vertrouwelijk omspringen met de data die je ons bezorgt. Door jouw persoonsgegevens ter beschikking te stellen (zie art. 3), verklaar je kennis te hebben genomen van het privacybeleid en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Art. 1 Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

  • Logingegevens via cookies bij het aanmaken van een online account.
  • IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van je computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina's.
  • E-mailadres en interesses in functie van de nieuwsbrieven.
  • Adresgegevens en bijbehorende informatie in functie van het uitvoeren van een gevraagde dienst.

Art. 2 Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

  • Voor de verbetering van onze diensten en service.
  • Voor het beheer van je account op onze websites.
  • Voor het leveren van producten, informatie en aanbiedingen conform jouw toestemmingen en de uitvoering van de contractuele verplichting vanuit je lidmaatschap.
  • Voor identificatie als ingelogde gebruiker via cookies.

    Pasar slaat analytische cookies op in je browser om je een goed functionerende en veilige website aan te bieden. We beroepen ons voor deze analytische cookies op legitiem belang, omdat het meten van zo volledig mogelijke bezoekersaantallen kritisch is voor het leveren van onze diensten. Als redactionele contentwebsite komt een aanzienlijk groot deel van de inkomsten uit advertenties. Deze advertenties worden in pakket verkocht aan adverteerders, waarbij onder andere bezoekersaantallen meetellen bij de onderhandeling. Als Pasar een groot deel van deze bezoekers niet langer kan meten, dan dalen de inkomsten en zou dat het leveren van onze diensten in het gedrang brengen. U kunt deze cookies echter nog steeds uitschakelen door “legitiem belang" uit te vinken in de cookie banner onder “content prestaties meten”. U kunt cookies ook beheren door uw browservoorkeuren te wijzigen. In dat geval is het echter mogelijk dat de website niet naar behoren functioneert.

Art. 3 Hoe verzamelen wij die persoonsgegevens?

Deze gegevens verzamelen we op diverse manieren: via de website, social media, inschrijvingsformulieren, beurzen en salons, events, telefonisch, mondeling, e-brieven, afdelingsactiviteiten enz.

Art. 4 Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij verbinden ons ertoe jouw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de naleving van de wettelijke verplichtingen en binnen het kader van onze activiteiten. Van zodra je jouw toestemming intrekt om je persoonsgegevens verder te gebruiken worden deze gewist uit onze e-maillijsten of onleesbaar gemaakt in onze computersystemen.

Art. 5 Wat zijn je rechten?

Het is ook belangrijk dat je persoonsgegevens up-to-date zijn en blijven. Daarom kan je deze steeds inzien,  wijzigen en verbeteren. Natuurlijk kan je ons ook laten weten dat je de toestemming intrekt om deze gegevens nog langer door ons te laten verwerken. Dan schrappen we ze of maken ze onleesbaar in ons ledenbeheersysteem.

Gelieve al uw verzoeken hieromtrent gedateerd en ondertekend te sturen naar volgend adres vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart:
Pasar vzw, Privacy, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Brussel. We bezorgen u binnen 30 dagen een antwoord.

Art. 6 Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

We installeerden beveiligingstechnologieën en namen maatregelen om de beschikbaarheid, confidentialiteit en  integriteit van je persoonsgegevens te garanderen. Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij je persoonsgegevens betrokken zijn, dan wordt je persoonlijk verwittigd. We zullen dan alle maatregelen nemen om het risico op een nieuw datalek tot een strikt minimum te beperken.

Art. 7 Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Om de gevraagde dienstverlening te kunnen uitvoeren doet Pasar vzw beroep op sommige derde partijen (voor verzendingen bijvoorbeeld). In opdracht verwerken zij je persoonsgegevens of hebben zij hier toegang toe. Deze derde partijen houden zich aan de strikte voorwaarden van de privacywetgeving. Daarnaast beperken we binnen Pasar vzw het aantal personeelsleden dat met de verwerking van de gegevens bezig is en er toegang toe heeft. Je adresgegevens kunnen ook gebruikt worden om je in contact te brengen met onze plaatselijke Pasar-afdelingen of onze geprefereerde partners Kompas Camping vzw en Intersoc.

Op de website van Pasar vzw of in onze gedrukte media staan soms links naar andere websites. Indien je hier persoonsgegevens zou achterlaten, draagt Pasar vzw daar geen verantwoordelijkheid voor. Lees aandachtig hun privacyverklaring.

Art. 8 Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, een account aan te maken, je in te schrijven op een van onze nieuwsbrieven, door het plaatsen van een bestelling, het deelnemen aan een wedstrijd en het inschrijven op een activiteit, aanvaard je alle bepalingen van dit privacybeleid en stem je ermee in dat Pasar vzw jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit beleid kan steeds gewijzigd worden.

Contactgegevens

Dit privacybeleid gaat uit van Pasar vzw. Heb je vragen, verzoeken en klachten contacteer ons op onderstaand adres:

Pasar vzw, Privacy, Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel
T: 02 246 36 46 – E: privacy@Pasar.be – BTW: BE 0410 130 351.